Családot alapító párok felkészítésének elmélete

Módszertani könyv szakembereknek

A családalapításra, szülőségre felkészítés nagyon szép, de nem könnyű feladat.

A nehézség forrása, hogy elkerülhetetlen a téma multidiszciplináris szemléletű szakmai megközelítése, a szakember részéről a téma alapos ismerete, a komplex tudás és a holisztikus személet. Mindezek mellett az sem könnyű, hogy bármilyen hosszú ideje is dolgozik egy szakember a családokkal, soha nem találkozik két egyforma családdal.

Sokáig váratott magára a most kezében tartott, hiánypótló jelleggel íródott könyv, melynek célja, hogy a családot alapító párokkal, első gyermeket váró szülőkkel foglalkozó, a sikeres családalapításra és gyermekvállalásra őket felkészítő szakemberek mindennapi szakmai munkáját segítse, a szakemberek házikönyvtárába kerüljön. A könyv szerzője védőnő, pedagógia szakos bölcsész, családterapeuta, mediátor.

A Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens. A könyvben 6 táblázat és 22 ábra segíti a megértést, mind a hat fejezet végén „Gondolkodtató kérdések és feladatok” találhatók, valamint a további tájékozódást segíti a több mint 130 irodalmi hivatkozás.

Ajánljuk e könyvet mindazon szakembereknek, akik a témával hivatás szerűen foglalkoznak: egészségügyi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szakembereknek, pedagógusoknak, felsőoktatásban oktatóknak és azoknak, akiknek jövőbeni terveik között szerepel, hogy belevágjanak ebbe a nagyon szép szakmai munkába.

 1. A családdal kapcsolatos alapfogalmak, családtípusok és a család feladatai
  1. A családdal kapcsolatos alapfogalmak
  2. Családtípusok
  3. A család feladatai
 2. A családi működésmód jellemzői a családalapítás során
  1. A családi rendszer működésének jellemzői, működési alapelvek, alapfogalmak
  2. A családi rendszer működési alapelvei, a rendszerszemlélet tételei
  3. Családdinamikai történések
 3. A családot alapító párok megismerésének néhány módszere
  1. A család jellemzőinek szociológiai szempontú felmérése
  2. A család jellemzőinek pszichológiai szempontú felmérése
  3. A család problémás területeinek felmérése
  4. Az egyén, a család életútjának, történetének megismerése
  5. Családfakutatás
  6. A család kapcsolati térképe (genogram)
 4. A csecsemők családban betöltött helye, a szülői gondozói magatartás változása – történeti áttekintés
  1. Jellemzők az őskori és az ókori nevelés során
  2. Jellemzők a középkortól a XIX. századig
  3. Jellemzők a XX. században és napjainkban
 5. Pedagógiai, családpedagógiai ismeretek
  1. Definíciók, alapfogalmak
  2. A nevelés részfolyamatai, alapelvei és az imprinting jelentősége
  3. Szülői nevelési módszerek és jellemzőik
  4. Szülői nevelői stílusok és attitűdök
 6. Párok szülőségre felkészítése és felkészülése, változások az előző generációhoz képest
  1. Célcsoport és családi háttér változása
  2. A szüléssel, szüléstámogatással és az újszülött ellátásával kapcsolatos szemléletmód és gyakorlat változása
  3. A szülőségre felkészítés tartalmi elemeinek változása
  4. Saját, jövőre vonatkozó szakmai javaslatok a szülőségre felkészítésre vonatkozóan
  5. Szülőségre felkészítés és felkészülés lehetőségeinek, módszereinek a változása

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna

védőnő, pedagógia szakos bölcsész, családterapeuta, mediátor

A Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens, a győri Egészségügyi Gondozás és prevenció BSc képzés és a védőnői szakirány megalapítója. Csaknem 30 éve dolgozik felsőoktatásban, fő kutatási és oktatási területe a szülőségre felkészítés, a gyermekvárás és a nevelés, a családi krízisek megelőzése és a gyermekvédelem. Családterapeutaként több mint 20 éve foglalkozik gyermeket váró és nevelő, párkapcsolati krízisben levő párokkal, váló félben levő szülőkkel, krízisbe került beteg gyermekekkel és családjaikkal. Ez idő alatt több mint 600 család sikeres családterápiáját vezette. Szakmai szervezetek tagja, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság vezetőségi tagja. Számos könyvfejezet, könyv, tankönyv és szakmai publikáció szerzője.

Terjesztés:

A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg webáruházunkban

A könyv kapható még az orvosi könyvesboltokban és egyes kórházi terjesztőknél is.

Ossza meg ismerőseivel!